În România protecția ia naștere în momentul depunerii cererii care se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM, secţiunea Desene şi Modele, în format electronic, în termen de 5 zile de la depunere, însă există un termen de 6 luni de la data depunerii cererii, în interiorul termenului prevăzut de art. 22 (1) din Legea nr.129/1999 în care ele se examinează de către Comisia de specialitate din cadrul OSIM.


Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări din UE, ar trebui să luați în calcul opțiunea de a obține un drept asupra desenului/modelului care să fie valabil pe întreg teritoriul UE: un desen sau model comunitar înregistrat (DMIC) valabil uniform în toate țările membre pentru o perioadă de 5 ani pentru un cost similar ce poate fi reînnoit pe perioade de cinci ani, până la maxim 25 de ani. Mai există și varianta unui desen sau model comunitar neînregistrat ce beneficiază de protecție de maxim 3 ani de la data dezvăluirii , data la care a fost făcut prima oară public pe teritoriul Uniunii Europene.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale