LEGEA nr. 84 din 1998 Privind mărcile şi indicaţiile geografice modificată şi completată prin LEGEA nr. 66/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 226/09.04.2010

LEGEA nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) Privind protecţia desenelor si modelelor industriale

LEGEA nr. 64 din 11 octombrie 1991*) privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014

ORDONANŢA nr. 66 din 17 august 2000 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

LEGEA nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenţei neloiale

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind drepturi de autor şi drepturi conexe

Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale