Acordul de la Marrakech privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la 15 aprilie 1994 , ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 - M.Of.nr.103/28.02.2001

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI.1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin LEGEA nr.44/1992 - M.Of.nr.95/15.05.1992

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin LEGEA nr. 360 /4.12.2007

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin LEGEA nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale