Valoarea de piaţă a unei mărci o reprezintă veniturile pe care respectiva denumire are capacitatea de a le atrage singură, indiferent de compania care o utilizează. De multe ori valoarea mărcii se negociază separat de restul activelor deoarece ea generează în mod independent venituri. Transmiterea drepturilor asupra drepturilor de proprietate intelectuală se face prin cesiuni, licențe și alte drepturi.


Redevenţă - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosinţă al oricărui brevet, invenţie, inovaţie, licenţă, marcă de comerţ sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schiţă, formulă secretă sau procedeu de fabricaţie ori software, drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale