La pct. 72 alin. (1) și pct. 81 alin. (1) din OMFP 3055/2009 reglementări contabile conforme cu directivele europene, se precizeaza că: „O imobilizare necorporală este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material și deținut pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.” La pct. 81 alin. (1): „Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare reprezentând aport, achiziționate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziție sau valoarea de aport, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.”


Astfel, marca înregistrată la OSIM este o imobilizare necorporală, care se evidențiază cu ajutorul Contului 205 „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similar”. Amortizarea mărcii se face pe durata prevăzută în contractul pe care a fost achiziționată sau, dacă este achiziționată pe o durată nelimitată, societatea îi va stabili o durată economică (o durată în care se previzionează că această marcă va produce beneficii) și se va amortiza.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale