Copyright sau dreptul de autor reprezintă ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afişa sau de licenţă, de care se bucură autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create; instituţia dreptului de autor este instrumentul de protecţie al creatorilor și operelor lor. Autor poate fi doar o persoană fizică care în urma unui efort creativ independent a realizat o creaţie.


Termenul de „original” implică un test de substanțialitate - opere literare, dramatice, muzicale și artistice vor fi originale, dacă efortul de a le crea a fost suficient de calificat și forța de muncă a contribuit consistent la realizarea lor. Niciodată și sub nici o formă nu arătaţi altei persoane creaţia dumneavoastră înainte de a obţine o dovadă a realizării ei. Dovada trebuie să cuprindă precizarea unei date certe de realizare a creaţiei. După înregistrarea dreptului de autor este recomandat să folosiţi simbolul © pentru a avertiza terţii asupra caracterului protejat al creaţiei.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale