Dreptul de autor este un drept declarativ şi apare automat odată cu creaţia sau opera. În cazul unei valorificări comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creaţiei. Acesta este rolul nostru, de a găsi modalități prin care să vă oferim dumneavoastră şi terţilor o dovadă, dată certă, asupra momentului apariţiei operei. Din momentul înregistrării deveniţi autor şi beneficiaţi de toate drepturile pe care legislaţia românească şi internaţională le garantează.


După înregistrare sunteţi protejat atât în România cât şi în străinătate, în toate ţările Tratatului de la Berna. Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi art. 21 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe există pe tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţă publică în mod legal.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale