Proprietatea intelectuală pe care o deține autorul asupra creațiilor sale îi recunoaște acest drept. Deci valoarea de original implică responsabilitatea autorului de a-l declara astfel. Din acest motiv nu există o bază de căutare a drepturilor de autor. Existența lor este asumată de titular și poate fi anulată doar în baza unor dovezi certe de anterioritate.


Nu pot face obiectul unei protecții legale următoarele: textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora; simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia; mijloacele de plată; soluțiile tehnice ori alte creații care sunt contrare eticii, bunelor moravuri sau dăunătoare sănătății; mostre de substanțe interzise; documente care conțin informații clasificate sau clasificabile; ştirile şi informaţiile de presă; simplele fapte şi date, ideile, teoriile, conceptele, descoperirile şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale