Maturizarea pieței , accentuarea concurenței și creșterea contrafacerilor produselor românești ne-au determinat să ne oferim serviciile și titularilor români de mărci autohtone sau străine în condiții adaptate specificului pieței românești.


Fiecare titular de marcă interesat de păstrarea exclusivității și apărarea împotriva copierilor poate primi o informare lunară cu privire la intențiile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, invențiilor. În cazul în care titularul are cunoștiință deja de exista unor produse sau servicii cu denumiri identice ori similar, trebuie demarate procedurile de investigare a pieței prin care se completează dosarul contrafacerii înainte de a demara acțiunile legale.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale