Procedura pentru acordarea brevetului de invenție, condițiile ce trebuie îndeplinite și perioada pentru care sunt acordate drepturile exclusive variază în limite largi de la o țară la alta conform cu legislația națională și acordurile internationale. După înregistrarea unui brevet de invenție, titularul are dreptul exclusiv prevăzut de Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, să-i excludă pe alții de la a fabrica, a folosi, a vinde sau a importa produsul conform brevetului.


În România un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie cu caracter tehnic având ca obiect un produs sau un procedeu, cu condiţiile: să aibă o noutate absolută, să implice o activitate inventivă, un efort intelectual, să fie posibilă aplicarea industrială. Durata de viață a unui brevet de invenţie, conform art. 30 şi art. 40 alin. (2) din Legea 64/1991 este de 20 de ani cu începere de la data de depozit, cu condiţia achitării taxelor de menţinere în vigoare.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale