În România pentru înregistrarea la OSIM după parcurgerea celor aproximativ 2 ani de proceduri, un nivel mediu al costurilor de înregistrare al unui brevet ar fi de 1.500 euro. Această valoare poate să varieze foarte mult legat în principal de suportul tehnic pe care îl presupune depunerea corectă a documentației. Înregistrarea internațională este mult mai scumpă, dar ea este justificată pentru că va acorda un monopol pe niște piețe mature care sunt dispuse de multe ori să plătească un preț corespunzător pentru orice avantaj tehnologic.


După înregistrare brevetul își păstrează valabilitatea doar dacă titularul dorește acest lucru prin plata anuităților. Taxele de menţinere în vigoare sunt datorate începând din anul 3 şi până în anul 20 de protecţie. Ele se achită anual, până la începerea anului de protecţie respectiv. Trebuie menționat însă că Ordonanța Guvernului cu nr. 41/1998*) (*republicată*) publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 prevede și unele facilități pentru cuantumul acestor taxe în funcție de cifra de afaceri sau venitul mediu brut.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale