Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile iar responsabilitatea aparține in întregime deținătorului, asa cum apare el la momentul interogării in evidenta registrarului autorizat al extensiei .ro . Accesând si utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții si luați la cunoștință ca orice alte acorduri intre Dumneavoastră si Weizmann Ariana & Partners sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.

Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa părăsiți acest Site.

Informațiile din acest site sunt informații publice dar nu pot fi preluate ca atare decât cu acordul detinatorului.Texele si exprimările nu reprezintă consultanta in domeniile pentru care au fost exprimate.

Site-ul conține link-uri sau redirecționări de contacte către alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte părți in funcție de opțiunile utilizatorului. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veți dori aceasta. Weizmann Ariana & Partners nu deține site-ul , nu controlează, si nu este răspunzătoare pentru conținutul si condițiile de confidențialitate sau securitate si de funcționalitatea ale acestuia.

Depunem toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea nu suntem si nu vom fi legal responsabili sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informațiilor prezentate in acest site.


Cookies

Site-ul nu utilizează cookies in mod normal.Daca ele vor fi incluse atunci ele vor fi pe o durată între 0 şi 1 an pentru stocarea preferinţelor utilizatorilor şi cookies Google. Site-ul respectă opţiunea de acceptare/refuzare a cookie-urilor exprimată în setările browserului dumneavoastră.

Puteţi accepta, refuza sau şterge în orice moment cookies conform documentaţiei browserului dumneavoastră.


PROTECŢIA DATELOR

INTREG CONTINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VA ESTE OFERIT "CA ATARE" FARA A SE OFERI NICI O GARANTIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESA SAU IMPLICIT. Avem cea mai mare grijă să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile enunțate în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental al acesteia, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și ne vizitează și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul acestui site. Politica de confidențialitate descrie:scopurile pentru care colectăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri, categoriile de date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră și le procesăm, durata prelucrării acestor date, drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita, cărora le putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul colectării datelor este: de procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră; menţinere a conturilor de acces online, evidenţa utilizatorilor si oferirea de produse şi/sau servicii de către utilizatorii site-ului către dumneavoastră; soluţionarea întrebărilor, solicitărilor, propunerilor şi sugestiilor dumneavoastră;

Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Important! Nu vom putea acționa asupra unor astfel de solicitări în toate cazurile, cum ar fi în cazul în care legea ne obligă să păstrăm datele pentru o anumită perioadă sau în cazul în care datele sunt necesare pentru un interes legitim, cum ar fi apărarea unui drept în instanță.

În calitatea dumneavoastră de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv: Dreptul de acces Vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare.Dreptul la rectificare Vă permite să vă rectificați datele personale dacă sunt inexacte.Dreptul la ștergere Vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate).Dreptul la restricționare Vă permite să ne solicitați să nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în niciun fel decât pentru a le stoca până la soluționarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră, și anume: (i) ați solicitat rectificarea datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale; (iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui drept; (iv) v-ați opus prelucrării datelor.Dreptul la opoziție Vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege. Dreptul la portabilitate Vă permite să primiți datele cu caracter personal care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit.

Trebuie sa aveți in vedere ca orice persoană fizică are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fară nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct; persoanele juridice nu fac obiectul Legii nr. 677/2001.

Legea ne obligă să acționăm asupra unor astfel de solicitări doar pentru procesarea de marketing direct (de exemplu, dacă primiți e-mailuri cu notele noastre informative, vă puteți dezabona). În celelalte cazuri, vom echilibra interesele noastre și situația dumneavoastră particulară pentru a lua o decizie finală. Prin urmare, vă rugăm să explicați de ce vă opuneți procesării atunci când faceți o astfel de solicitare.


Disclaimer

Acest site web este furnizat doar în scop informativ și nu constituie consultanță de nici un fel. Informațiile nu sunt furnizate în cursul unei relații furnizor-client și nu sunt destinate să înlocuiască sfaturile ori consultanța din partea unui profesionist autorizat în jurisdicția dumneavoastră sau solicitata ca si informatie.

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere care ar putea apărea din încrederea în informațiile sau materialele publicate pe acest site web. Dacă doriți să aflați mai multe despre informațiile din materialele publicate vă rugăm să contactați un profesionist autorizat.


Modificări ale Termenilor de utilizare

Dacă această politică de confidențialitate se modifică în vreun fel, vom plasa o versiune actualizată pe această pagină. Actualizarea regulată a acestei pagini vă asigură că sunteți mereu la curent cu ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă există, le vom împărtăși altor părți.