Potrivit prevederilor art. 149 din Codul Fiscal pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă de 40% aplicata asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.


Câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2) este câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, care este de 3.131 lei pentru anul 2017. Persoana în cauză datorează CAS inviduală în cota de 10,5%. Conform art. 171 alin. (1) din Codul fiscal, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din drepturi de autor, o reprezinta diferența dintre venitul brut si o cotă forfetară de 40% din venitul brut. Impozitarea veniturilor din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală începând cu anul 2016 se realizează conform noului cod fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, datorează contribuţia de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective, conform noului Cod fiscal.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale