Pentru că un titlu de brevet ofertă o exclusivitate, un monopol în utilizare solicitantului, legea prevede o procedură destul de laborioasă care să descurajeze abuzurile. Din acest motiv durata medie de obținere a unui brevet de invenție este de 2 ani de la data depunerii cererii. Pentru a nu se prelungi această perioadă este importantă modalitatea în care este dezvăluită invenţia în documentaţia tehnică şi calitatea elaborării părţilor scrise şi a celor desenate.


După obținerea brevetului valabilitatea acestuia depinde de plata taxelor de menţinere în vigoare care sunt datorate începând din anul 3 şi până în anul 20 de protecţie. Ele se achită anual, până la începerea anului de protecţie respectiv. În termen de 12 luni calculat/ de la data de depozit a cererii anterioare (art.19 din Legea nr.64/91 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014) se poate face o depunere ulterioară în oricare dintre statele membre ale Convenției de la Paris sau orice stat membru în Organizaţia Mondială a Comerţului, pentru a-și extinde drepturile.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale