Costul de înregistrare depinde de: modalitatea de prezentare alb-negru sau color, numărul de module și spatii de 6X6 cm pentru care se dorește depunerea cererii. Totuși un preț estimativ ar fi de 350 euro pentru înregistrarea unui design valabil pe o perioadă de 10 ani. Ulterior poate fi reînnoit pe 3 perioade succesive de câte 5 ani, cu condiţia achitării taxelor în cuantumul şi la termenele legal stabilite la acel moment.


Trebuie avut în vedere faptul că pe o cerere poate fi solicitată protecţia mai multor desene sau modele prin constituirea unui depozit multiplu ce poate cuprinde până la 100 de desene sau modele (art.14 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, cu modificările şi completările ulterioare), dacă acestea sunt destinate a fi încorporate în aceeaşi categorie de produse, dacă au o unitate de concepţie, de producţie sau de utilizare, ori aparţin aceluiaşi ansamblu sau compoziţii.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale