Din ziua depunerii cererii de înregistrare marca dumneavoastră beneficiază de protecţie provizorie care devine definitivă odată cu eliberarea certificatului. Opțional, înaintea depunerii cererii se poate realiza o cercetare în care veţi ştii de la început ce şanse de înregistrare are marca. După ce vi s-a acordat, certificatul este valabil timp de 10 ani după care se reiau doar o parte din proceduri şi se poate prelungi valabilitatea cu mai multe perioade de 10 ani.


Pentru eliberarea certificatului este necesară parcurgerea unor etape procedurale obligatorii prevăzute de Legea Mărcilor 84/1998 modificată şi completată prin legea 66/2010 publicată în Monitorul Oficial 226/09.04.2010: Depunerea cererii, *solicitarea de clarificări de către OSIM, Publicarea mărcii în Buletinul Oficial, Invocarea priorităţilor, *Soluţionarea opoziţiilor sau contestaţiilor, Examinarea de fond, Acordarea certificatului şi înscrierea în Registru Naţional al Mărcilor. Astfel, de la depunerea cererii, vor trece aproximativ 8 luni până când Oficiul de Stat va elibera certificatul de înregistrare. Perioada se poate prelungi până la 1-2 ani, dacă vor exista opoziţii sau contestaţii ale terţilor la cererea de înregistrare.


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale