Exemplele de mai jos prezintă costuri care se plătesc pe parcursul derulării procedurilor. Suplimentar, din experiența eliberării a peste 5.000 certificate și mai ales pentru cei care depun pentru prima dată o solicitare, deși nu sunt obligatorii, recomandăm realizarea unei verificări de anterioritate asupra existenței unor mărci identice ori similare deja înregistrate care pot constitui un pericol de anulare a certificatului precum și analizarea aprofundată a cereri pentru motivele absolute sau relative de refuz ce pot fi invocate de oficii. Decizia privind reprezentarea și costurile alocate inițial trebuie să aibă în vedere că certificatul se eliberează pentru 10 ani și va reprezenta titularul în fața terților, autorităților sau instanțelor.


Marca verbală
doar caractere
280 euroMarca combinată
alb negru
320 euroMarca combinată
color
440 euroMarca figurativă
logo
510 euroMarca 3D
tridimensională
560 euro
Exemplele nu includ TVA și reprezintă solicitarea pentru o clasă NISA (includ taxele legale OSIM și onorariile până la momentul înscrierii mărcii în Registrul Național OSIM precum și monitorizarea ulterioară de 6 luni). Pentru fiecare clasă NISA suplimentară se vor adăuga 55 euro.

Costurile se vor vor achita eșalonat în aproximativ 6 luni pe durata procedurilor prevăzute de Legea 84/1998 republicată în MO 337/2014


Cercetări și
verificări

Putem verifica existența unei marci, al unui titular sau portofoliu de drepturi în România sau în orice altă țară ca parte esențială a diligențelor.

mai multe

După depunerea cererii veți fi informat despre parcurgerea fiecărei proceduri prevăzute de legea 84/1998

Clienți și Testimoniale