HOME

Clasificarea produselor şi serviciilor în conformitate cu acordul de la NISA
Clasa 1 Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificiale neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; compoziţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 2 Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 3 Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; pastă de dinţi nemedicinală; parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 4 Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili şi surse de iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 5 Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 6 Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice pentru structuri şi construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire neelectrice din metal comun; fierărie, articole mici din armătură metalică; containere din metal pentru depozitare sau transport; seifuri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 7 Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 8 Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână, cu excepţia armelor de foc; aparate de ras; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor; suporturi de date stocate sau descărcabile, software pentru computere, suporturi de stocare digitale sau analog; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat; dispozitive de calculat; computere și dispozitive periferice pentru computere; costume pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; dispozitive pentru stingerea incendiilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 10 Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 11 Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 12 Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; ceasornice şi instrumente pentru măsurarea timpului; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 15 Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente muzicale; baghete pentru dirijori; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de tipar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materiale plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; materiale de etanşare, umplere şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de transport; umbrele de ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 19 Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 21 Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 22 Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru transportul si depozitarea materialelor în vrac; materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 23 Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 24 Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 26 Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie, panglici şi funde; nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 27 Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea pardoselilor existente; carpete agăţate pe pereţi (nu din materiale textile); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 28 Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 29 Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 30 Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate;; oţet, sosuri şi alte condimente;; gheaţă (apă îngheţată); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 31 Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi neprocesate; grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 32 Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 34 Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 35 Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii de birou; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 37 Construcţii de clădiri; reparaţii; servicii de instalaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 38 Telecomunicaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 39 Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 40 Tratarea materialelor; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 41 Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea; analize industriale şi servicii de cercetare industrială; proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware şi software ale calculatorului; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 43 Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.